ПОВЕЧЕ ЗА МЕН:Здравейте, аз съм психолог Тодоров. Завърших психология през 2009г. Оттогава непрекъснато се обучавам и развивам, а това е най-важното и необходимото за всеки психолог. През всичките тези години съм преминал различни обучения, които съм използвал в работата си на психолог и педагог в образователната и социалната сфера. Понастоящем съм психолог и психотерапевт под супервизия.

Образование:
Бакалавърска програма – психолог и учител по психология
Магистърска програма – психология на личността
Участия в курсове, семинари и обучения:
Транзакционен анализ –1, 2 и 3-то ниво
Индивидуално, семейно и групово консултиране
Психодиагностика – модул Когнитивни процеси
Психодиагностика – модул Личност
Психодиагностика – модул Проективни методики
Динамично интервю
Детска психопатология
Детска психодиагностика
Базисно ниво на Позитивна психотерапия
Съдебно-психологична експертиза
Работа с деца от аутистичния спектър
Потребностите на децата
Символна реч при деца аутисти
Взаимовръзка Родител – Специалист - Дете в работата с деца от аутистичния спектър
Психопатология и психодиагностична оценка на личностови разстройстваПубликации и участия в конференции:
2020

Тодоров, Т. Играта в предучилищна възраст. Списание Психика. Брой 33. Юли, 2020, ISSN 2603-4433, стр. 12-15.


2019

Кюркчийска, В. Тодоров, Т. Предизвикателства и проблеми пред началния учител. Национална научно-практическа конференция по психология - Теория и Практика, Сборник доклади част 1, 1-2 юни 2019 г. ISSN 2367-508X, стр. 168-204

Тодоров, Т. Проблеми и трудности пред училищните психолози. Национална научно-практическа конференция по психология - Теория и Практика, Сборник доклади част 1, 1-2 юни 2019 г. ISSN 2367-508X, стр. 205-221


2017

Тодоров, Т. Играта в детската градина – фактор за личностно и социално развитие” – Психология за родители, Година 10, брой 110 (юни), 2017г. ISSN 1313-3373, стр. 26-28.

Тодоров, Т. Начална училищна възраст – период на криза, адаптация и развитие. Национална научно-практическа конференция по психология - Теория и Практика, Сборник доклади част 1, 6-7 май 2017г. ISSN 2367-508X, стр. 174-191

Тодоров, Т. Актуалните способности в Позитивната психотерапия. Национална научно-практическа конференция по психология - Теория и Практика, Сборник доклади част 1, 6-7 май 2017г. ISSN 2367-508X, стр. 192-211


2016

„Тодоров, Т. Инструментариум в Позитивната психотерапия. Национална научно-практическа конференция по психология - Теория и Практика, Сборник доклади част 2, 7-8 май 2016 г. ISSN 2367-508X, стр. 281-291.


2015

Славов, С. Тодоров, Т. Нагласи към хората с психични разстройства. Юбилейна конференция "20 години Философски факултет". 5 - 6.11.2015 г..

Тодоров, Т. Влияние на темперамента върху продължителността на хетеросексуалните и хомосексуални връзки” – Психология журнал, Година 13, брой 133 (юли), 2015г. ISSN 1312-3777, стр. 27-31