Здравейте, аз съм психолог Тодоров.Здравейте, аз съм психолог Тодоров. Завърших психология през 2009г. Оттогава непрекъснато се обучавам и развивам, а това е най-важното и необходимото за всеки психолог. През всичките тези години съм преминал различни обучения, които съм използвал в работата си на психолог и педагог в образователната и социалната сфера. Понастоящем съм психолог и консултант по позитивна психотерапия. Изучавам и магистратура Начална и предучилищна педагогика във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
Като магистър по „Психология на личността“ моята цел е да помагам на хората за техните душевни проблеми. Знаейки колко е важно ранното детско развитие съм фокусиран към най-малките членове на нашето общество.

Образование:
Бакалавърска програма – психолог и учител по психология
Магистърска програма – психология на личността
Участия в курсове, семинари и обучения:
Транзакционен анализ –1, 2 и 3-то ниво
Индивидуално, семейно и групово консултиране
Психодиагностика – модул Когнитивни процеси
Психодиагностика – модул Личност
Психодиагностика – модул Проективни методики
Динамично интервю
Детска психопатология
Детска психодиагностика
Базисно ниво на Позитивна психотерапия
Съдебно-психологична експертиза
Работа с деца от аутистичния спектър
Потребностите на децата
Символна реч при деца аутисти
Взаимовръзка Родител – Специалист - Дете в работата с деца от аутистичния спектър
Психопатология и психодиагностична оценка на личностови разстройства
Публикации и участия в конференции:
„Влияние на темперамента върху продължителността на хетеросексуалните и хомосексуални връзки” – Психология журнал, брой 133 (юли), 2015г.
„Играта в детската градина – фактор за личностно и социално развитие” – Психология за родители, брой 110 (юни), 2017г.
„Инструментариум в Позитивната психотерапия” – Национална научно-практическа конференция по психология - Теория и Практика, Сборник доклади част 2, 7-8 май 2016 г.
„Начална училищна възраст – период на криза, адаптация и развитие” – Национална научно-практическа конференция по психология - Теория и Практика, Сборник доклади част 1, 6-7 май 2017 г.
„Актуалните способности в Позитивната психотерапия” – Национална научно-практическа конференция по психология - Теория и Практика, Сборник доклади част 1, 6-7 май 2017 г.
„Предизвикателства и проблеми пред началния учител“ - Национална научно-практическа конференция по психология - Теория и Практика, Сборник доклади част 1, 1-2 юни 2019 г. – в съавторство с доц. В. Кюркчийска
„Проблеми и трудности пред училищните психолози“ - Национална научно-практическа конференция по психология - Теория и Практика, Сборник доклади част 1, 1-2 юни 2019 г.