Статиите в този раздел са предназначени за специалисти в областта на здравеопазването и социалните дейности – лекари, медицински сестри, рехабилиратори, стоматолизи, социални работници. Голяма част от тяхната дейност е свързана с психологията.
19.02.2021

Защо не искам да членувам в „Дружеството на психолозите в България“

От много години се занимавам с психология. Работил съм като психолог в образователната и социалната сфера, както и на частна практика. През тези години многократно са […]
10.10.2020

Инструментариум в Позитивната психотерапия

Доклад от национална научно-практическа конференция по психология – Теория и Практика: 7-8  май 2016 г. Докладът е публикуван в Сборник 2.    Методът на Позитивната психотерапия е […]
10.10.2020

Актуалните способности в позитивната психотерапия

Доклад от национална научно-практическа конференция по психология – Теория и Практика: 6-7  май 2017 г. Докладът е публикуван в Сборник 1.    Резюме: Позитивната психотерапия приема, че […]
10.10.2020

Позитивна психотерапия

Методът на Позитивната психотерапия е създаден от д-р Носрат Песешкиан, специалист по психиатрия, неврология и психотерапия. От 1969 г. ръководи във Висбаден, Германия частна практика по […]