Актуалните способности в позитивната психотерапия
10.10.2020

Позитивна психотерапия

Методът на Позитивната психотерапия е създаден от д-р Носрат Песешкиан, специалист по психиатрия, неврология и психотерапия. От 1969 г. ръководи във Висбаден, Германия частна практика по психиатрия и психотерапия.

Във Висбаден се намира Международен институт по Позитивна и фамилна психотерапия, където се провежда системно обучение на специалисти в областта на Позитивната Психотерапия. В България обучението по Позитивна психотерапия се осъществява от 1992 година от Дружеството по позитивна психотерапия в България.

Методът на Позитивната психотерапия е психодинамичен метод, който съчетава мъдростта на Изтока и прагматизма на Запада с цел изграждане на цялостната картина в психичните преживявания и балансиране на психиката. Той се базира на хуманистичната картина за човека, психодинамичната теория за болестите и използва иновативни техники. Позитивната психотерапия може да се разглежда като конфликтно-центрирана и ориентирана към ресурсите краткосрочна терапия. Тя е с широко поле на действие. Методът може да се използва като лечебен метод в клиничната практика в психиатрията и психосоматиката, в психологическото консултиране и психотерапия, както и като метод – помощ за самопомощ при всички специалисти, работещи в сферата на човек-човешките професии: педагози, учители, социални работници, мениджъри и др. Картинно – образният език на приказките и езиковите картини улеснява преработването на проблематиката във всяка възраст и при широк кръг психологична проблематика. В своята  основа методът на Позитивната психотерапия е съпътстващ и подкрепящ, който работи не толкова със симптома, колкото с поставените на заден план здрави актуални способности. По този начин клиентът/пациентът укрепва себе си в борбата с болестта / проблема.

Позитивната психотерапия се основава на концепцията „Позитум”, което идва от латинското „Positum” – цяло, дадено, налично.  Позутум е олицетворение на единството в човешката същност, а именно неговата емоционална и рационална природа. В позитивната психотерапия негативното е носител на способност, чрез него, от една страна се актуализират ресурсите на клиента, от друга начините за справяне с даден проблем.

Позитивното претълкуване като техника дава възможността за привличане на всички дадености – както на дефицита, така и на ресурса за преодоляване на трудностите. Чрез него се разбира каква функция има дадена проблематика, какво носи на клиента/ пациента – нейният смисъл претълкуван  като способност.

В своята същност като един от инструментите на Позитивната Психотерапия, позитивното претълкуване води до съзнаване на собствените ресурсите. С него клиентът придобива усещането да вижда картината за себе си не като жертва, а като личност, която намира начин (понякога единствено възможния) да функционира в ситуацията. Когато човек излезе от етикета, който му е сложен или сам си е сложил, той съумява да види картината от друг ъгъл и да се дистанцира от чувството за вина, ненормалност, неправилност. Появява се шансът за промяна на реактивната роля – от безпомощна жертва към активен участник в собствените си усилия за справяне. И енергията вложена в тревожност или депресия например, да се насочи към действие и активност.

Позитивното претълкуване дава в ръцете на специалиста начин, чрез който без да се променя и подменя казаното от клиента да се внесат алтернативи за интерпретацията на психологичното съдържание на преживяването и значението, което това оказва върху функционирането на клиента и да се подскаже възможността за избор в рамките на актуалната ситуация. Методът на позитивната психотерапия държи на фокус преживяванията на клиента / пациента, които са неповторими и уникални, поради неговите личностови особености и спецификата на натрупания емоционален и социален опит и от друга страна индивидуалният прочит на съдържанието на проблемите срещу, които се изправя.

В смисъла на позитивното претълкуване са заложени алтернативни точки извлечени от опита, структурирани като метафори, или народни мъдрости, притчи, натрупани от личния опит.

Позитивното претълкуване е способност която психолозите които се обучават в метода на Позитивната психотерапия развиват и ползват в професионалния контакт с пациент / клиент.

Позитивното претълкуване не показва само една гледна точка. То е опит за търсене на алтернатива насочена към стратегия. Дава възможност да се види цялото, което стои зад даден симптом или проблем.

Песешкиан стига до извода, че много притчи, истории, поговорки и мъдрости, независимо дали са европейски или западни имат две функции: средство за общуване и медиатори на народопсихологическа терапия, много преди откриването и развитието на модерната психотерапия.

Всеки клиент / пациент прави собствен прочит на приказките, поговорките и мъдростите. Позитивната психотерапия прави възможно чрез вербализирането на една проекция да се търсят корените на проблема или начините за излизане от него. Такъв иносказателен подход прави възможно появата на поредица от приятни детски спомени и емоционални състояния.

Позитивната психотерапия е един от водещите методи на психотерапия в България.

Ако се интересувате от обучение по позитивна психотерапия, или търсите позитивен психотерапевт можете да посетите сайта на Дружеството по позитивна психотерапия в България: www.dppb.org