Статиите в този раздел са предназначени за педагогическите специалисти в образователната сфера. Тук ще намерите информация, свързана с учебно-възпитателната дейност и съвременните тенденции в образованието.
10.10.2020

Предизвикателства и проблеми пред началния учител

  (Докладът е в съавторство с доц. д-р Виолета Кюркчийска, Национална научно-практическа конференция по психология – Теория и Практика, Сборник доклади част 1, 1-2 юни 2019 […]