Статиите в този раздел са предназначени за педагогическите специалисти в образователната сфера. Тук ще намерите информация, свързана с учебно-възпитателната дейност и съвременните тенденции в образованието.
19.02.2021

Защо не искам да членувам в „Дружеството на психолозите в България“

От много години се занимавам с психология. Работил съм като психолог в образователната и социалната сфера, както и на частна практика. През тези години многократно са […]
10.10.2020

Предизвикателства и проблеми пред началния учител

  (Статията е в съавторство с доц. д-р Виолета Кюркчийска) Професията на учителя е обект на много дискусии, в които участват хора с различни социални  роли […]