Статиите в този раздел са предназначени за родители. Написани са на достъпен и разбираем език. Тук ще намерите информация свързана с детското развитие, проблемното поведение и възпитанието на децата.
31.12.2020

Потребностите на децата

Под потребност се разбира субективната или обективната вътрешна необходимост, за удовлетворяване на някаква нужда, която може да бъде физиологическа или психологическа. Потребностите са важен фактор, който […]
10.10.2020

Играта в детската градина – фактор за личностно и социално развитие

Децата от 3 до 7 годишна възраст попадат в периода на предучилищна възраст. През този възрастов период, децата посещават детска градина, където усвояват навици за самообслужване, […]