Списъкът не е изчерпателен и при запитване мога да предложа адекватно решение за Вашите проблеми.

Предлаганите услуги са в изключително широк спектър:

Психологично консултиране и психотерапия
Интернет консултиране
Психодиагностика на деца и възрастни
Оценка на детското развитие и училищна готовност
Подбор и реподбор на персонал
Тематични обучения на родители и специалисти от образователната и социалната сфера

ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ


Предлаганите услуги са в изключително широк спектър:

  • Оценка на детското развитие и училищна готовност;
  • Психодиагностика на деца и родители;
  • Индивидуално консултиране на деца, тийнейджъри, свързани с поведенчески проблеми в семейството и в училище, проблеми с учебната успеваемост и др.
  • Консултиране на родители.

ПСИХОЛОГИЧНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ

Индивидуално консултиране

Индивидуалното консултиране цели да помогне на всеки, който има затруднения в своето ежедневие, като например проблеми в работа, в семейството, неувереност, трудности при вземане на решения или конфликти при междуличностни взаимоотношения. Консултирането помага на клиента да развие своята личност, да промени своето поведение, като това зависи само от желанието за промяна от страна на клиента.


Семейно консултиране

Този вид консултиране обхваща цялото семейство, а не само отделен член от него. При много проблеми могат да се постигнат добри резултати, само ако цялото семейство се включи в терапията.


Интернет консултиране

Въпреки че тази форма на консултиране не е много популярна, тя е изключително подходяща за хора със забързано ежедневие и такива, които желаят да останат анонимни. Осъществява се по интернет чрез skype и e-mail адрес. Ако се нуждаете от психолог, но сте заети и нямате свободно време, то интернет консултирането е подходящо за вас.


Психодиагностика

Осъществява се чрез различни методики за оценка на психическото развитие и психическото състояние, като например:
- Методики за изследване на когнициите - внимание, памет, мислене, интелект;
- Методики за изследване на личността, като например изследване на: депресия, агресия, мотивация и много др.


ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

Подбор и реподбор на персонал

Лицата, работещи в дадена фирма или организация имат важно значение за постигане на нейните цели. Добре организираният и проведен процес на набиране и подбор е фактор за успеха на дадена фирма или организация. Подборът и реподбора на персонала е процес, на който е препоръчително да се обърне сериозно внимание. При него се откриват правилните кандидати за длъжността, с подходящите квалификация и мотивация.Така работния процес ще протича по-гладко и без затруднения. Този подбор се осъществява с помощта на психологически тестове и методики.


Социално-психологически тренинг

Социално-психологическият тренинг e форма на групова работа, в процеса на която се моделират различни ситуации, формират се междуличностни взаимоотношения, отразяващи разнообразни проблеми, които възникват пред всеки човек през неговия живот. Подходящ е за хора със сходни проблеми и интереси, за професионални екипи и ученици. Чрез социално-психологическия тренинг се формират най-различни умения като преодоляване на конфликти, работа в екип, по-добра мотивация и др. Той е много добра форма за придобиване на групова сплотеност и по-добър работен процес във фирми и организации.