19.02.2021

Защо не искам да членувам в „Дружеството на психолозите в България“

От много години се занимавам с психология. Работил съм като психолог в образователната и социалната сфера, както и на частна практика. През тези години многократно са […]
31.12.2020

Потребностите на децата

Под потребност се разбира субективната или обективната вътрешна необходимост за удовлетворяване на някаква нужда, която може да бъде физиологическа или психологическа. Потребностите са важен фактор, който […]
10.10.2020

Играта в детската градина – фактор за личностно и социално развитие

Децата от 3 до 7 годишна възраст попадат в периода на предучилищна възраст. През този възрастов период децата посещават детска градина, където усвояват навици за самообслужване, […]
10.10.2020

Предизвикателства и проблеми пред началния учител

  (Статията е в съавторство с доц. д-р Виолета Кюркчийска) Професията на учителя е обект на много дискусии, в които участват хора с различни социални  роли […]
10.10.2020

Инструментариум в Позитивната психотерапия

Доклад от национална научно-практическа конференция по психология – Теория и Практика: 7-8  май 2016 г. Докладът е публикуван в Сборник 2.    Методът на Позитивната психотерапия е […]
10.10.2020

Актуалните способности в позитивната психотерапия

Доклад от национална научно-практическа конференция по психология – Теория и Практика: 6-7  май 2017 г. Докладът е публикуван в Сборник 1.    Резюме: Позитивната психотерапия приема, че […]
10.10.2020

Позитивна психотерапия

Методът на Позитивната психотерапия е създаден от д-р Носрат Песешкиан, специалист по психиатрия, неврология и психотерапия. От 1969 г. ръководи във Висбаден, Германия частна практика по […]